| Đăng ký tạm trú tam vắng dành cho người nước ngoài | Đăng ký hộ khẩu | Đăng ký con dấu | Nhập cảnh và tư cách lưu trú | Thuế cư trú |

| Bảo hiểm y tế quốc dân | Lương hưu quốc dân | Lái xe |


外国人登録

Khai báo địa chỉ nơi cư trú dành cho người lưu trú vừa và dài hạn

 Người nước ngoài khi nhập cảnh vào Nhật, có tư cách lưu trú và có kế hoạch sinh sống tại Nhật trung và dài hạn sẽ được cấp thẻ lưu trú (hay còn gọi là thẻ ngoại kiều). Người nước ngoài cần phải xuất trình thẻ lưu trú và thông báo địa chỉ nơi cư trú đến Ủy ban nhân dân (Shiyakusho) trong vòng 14 ngày kể từ ngày đã xác định được nơi cư trú.
Tại những cảng xuất nhập cảnh có quy mô nhỏ như là cảng hàng không địa phương cũng sẽ có trường hợp sẽ không được cấp thẻ lưu trú tức thời. Trong trường hợp này, trên hộ chiếu sẽ có ghi chỉ thị là thẻ lưu trú sẽ được cấp phát sau, vì thế hãy xuất trình hộ chiếu phù hợp và tiến hành khai báo nơi cư trú.

Thay đổi nơi cư trú

Sau khi thay đổi nơi cư trú thì phải xuất trình thẻ lưu trú và mẫu khai thay đổi nơi cư trú đến Ủy ban nhân dân (Shiyakusho)trong vòng 14 ngày kể từ ngày đã di chuyển đến nơi cư trú mới.

Những thay đổi khác ngoài nơi cư trú (Thay đổi tư cách lưu trú, gia hạn thời hạn lưu trúv.v...)

Hãy làm các thủ tục tại cục quản lý xuất nhập cảnh. Thông tin chi tiết, xin hãy liên lạc xác nhận với người phụ trách của Cục quản lý xuất nhập cảnh.
Cục quản lý xuất nhập cảnh Tokyo, chi nhánh Takasaki (Tokyo nyukokukanrikyoku takasakisyuccho)(Googole Maps)

Tòa nhà văn phòng chính phủ pháp lí chung Takasaki、tầng 1(Takasakihoumusougochoush1kai)
〒370-0829 Gunma-ken, Takasaki-shi, Takamatsu-cho 26-5
Điện thoại: 027-328-1154
Thời gian làm việc: 9:00am~16:00pm (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

<<Địa điểm tiếp nhập đơn khai báo nơi cư trú>>
Dưới đây là những nơi có thể nộp đơn

1. Ủy ban nhân dân thành phố Maebashi (Maebashi-shi shiyakusho) Tầng 1- phòng công dân quầy số 5 (Google Maps)
   
2. Oogo -shisho (Google Maps)
   
3. Miyagi - shisho (Google Maps)
   
4. Kasukawa- shisho (Google Maps)
   
5. Fujimi - shisho (Google Maps)
   
6. Jounan - shisho (Google Maps)
   
7. Trung tâm dịch vụ công dân Kamikawafuchi(Google Maps)
   
8. Trung tâm dịch vụ công dân Kaigaya (Google Maps)
   
9. Trung tâm dịch vụ công dân Azuma (Google Maps)
   
10. Trung tâm dịch vụ công dân Motosouja (Google Maps)
   
11. Trung tâm dịch vụ công dân Nankitsu (Google Maps)

<<Liên hệ>>
Ủy ban nhân dân thành phố Maebashi (Maebashi-shi shiyakusho), tầng 1-phòng công dân
Điện thoại 027 (898) 6106| BACK | NEXT |


| Đăng ký tạm trú tam vắng dành cho người nước ngoài | Đăng ký hộ khẩu | Đăng ký con dấu | Nhập cảnh và tư cách lưu trú | Thuế cư trú |

| Bảo hiểm y tế quốc dân | Lương hưu quốc dân | Lái xe |