前橋市国際交流協会

Hiệp hội giao lưu quốc tế Thành phố Mabaeshi (MIA)

Họ thực hiện các dự án khác nhau với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên như mở ra các khóa học khác nhau để thúc đẩy quốc tế hóa công dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa với các quốc gia khác và hỗ trợ cư dân nước ngoài.

<Các dự án chính>

Các khóa học ngôn ngữ nước ngoài

Họ mở các lớp sơ cấp và trung cấp về tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý.

Các lớp học tiếng Nhật

homepage Sinh hoạt hàng ngày> Học tiếng Nhật (Cửa sổ khác)
Quầy tư vấn sinh hoạt dành cho người nước ngoài

homepage Dịch vụ thông tin và quầy tư vấn (Cửa sổ khác)


Các bài giảng về lý thuyết và thực hành cho các tình nguyện viên giao lưu quốc tế ( các khóa học dạy về cách hòa nhập trong xã hội đa văn hóa và sự hiểu biết quốc tế)
Giao lưu văn hóa với người nước ngoài và thành phố hữu nghị quốc tế.
Các phái đoàn thông dịch viên
Sắp xếp chỗ ở cho người nước ngoài


<< Liên hệ>>
Hiệp hội giao lưu quốc tế Maebashi ( Google map)

〒371-0023 Maebashi-shi,Hon-machi 1-5-2 , Phòng đào tạo nhân viên thành phố Mabaeshi, tầng 1(Maebashi-shi Shokuin Kensyu Kaikan 1kai)
Số điện thoại: 027 (243) 7788

homepage Trang web Hiệp hội giao lưu quốc tế Thành phố Maebashi ( Tiếng Nhật)Hiệp hội quốc tế du lịch tỉnh Gunma (GTIA)

  Họ thực hiện các dự án nhằm thúc đẩy quốc tế hóa cư dân của tỉnh Gunma: Bao gồm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho cư dân người nước ngoài như thành lập nhiều bàn tư vấn hỗ trợ sinh viên quốc tế, cung cấp tài liệu về quốc tế hóa và xuất bản tạp chí thông tin hỗ trợ cho các tổ chức trao đổi và hợp tác quốc tế.

< Các hoạt động chính:>
Điều hành Trung tâm dịch thuật (Ngôn ngữ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha)
Thiết lập thư viện quốc tế
homepage Hướng dẫn Cơ sở> Thư viện ( Cửa sổ khác)
hỗ trợ các hoạt động tình nguyện giao lưu quốc tế

<<Liên hệ>>
Hiệp hội du lịch quốc tế tỉnh Gumma (Google map)
Gumma Kaikan, Tầng 3
〒371-0026 Mabaeshi-shi , Oote-machi 2-1-1
Điện thoại: 027 (243) 7271

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Gunma ở bản đồ bên dưới đã được đổi thành tên Hiệp hội du lịch quốc tế tỉnh Gunma

homepage Trang web Hiệp hội
du lịch quốc tế tỉnh Gunma (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)Các tổ chức

Các tổ chức Nội dung dự án chính Địa chỉ Số điện thoại
Công ty phúc lợi Francisco-no-machi,Akatsuki-no- mura. Hỗ trợ người tị nạn Việt Nam. Kết thúc vai trò là trung tâm tị nạn vào năm 1999 và hiện đang hoạt động như một cơ sở phúc lợi. 379-2104 Maebashi-shi, Nishioomuro-machi 448-3 285-4449
Câu lạc bộ hữu nghị Gunma Blue eyes’Dolls Giao lưu thông qua mắt xanh Maebashi-shi, Ootone-machi 1-8-9 253-0200
Câu lạc bộ quốc tế ngữ (Tỉnh Gunma) Phổ cập và lan truyền quốc tế ngữ 〒371-0822 Maebashi-shi, Shimoshinden-machi-10-27
Email: hori-zonto@water.sonnet.ne.jp
253-2524
Hiệp hội thanh niên nông nghiệp quốc tế tỉnh Gunma Hợp tác cử thanh niên nông nghiệp ra nước ngoài , trao đổi dự án với nhau Bên trong hội nghị nông nghiệp tỉnh Guma.
Tầng 5, Tòa nhà Gunma-ken. Kousha Sougo
〒371-0854 Maebashi-shi, Oowatari-machi 1-10-7
280-6171
tỉnh Gunma nuôi dưỡng một đội thanh niên tình nguyện hợp tác với nước ngoài Hỗ trợ cho tình nguyện viên Nhật Bản hợp tác với nước ngoài Phòng thương mại và công nghiệp tỉnh Gunma (Gunma-ken Shoukoukaigisho rengoukainai)
Maebashi-shi,
Oote-machi 3-3-1
232-1888
Hiệp hội hữu nghị Nhật-Hàn ở tỉnh Gunma. Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Hàn Quốc Phòng thương mại và công nghiệp tỉnh Gunma (Gunma-ken Shoukoukaigisho rengoukainai)〒371-0026 Maebashi-shi,
Oote-machi 3-3-1
232-1888
Hội đồng xúc tiến giao lưu du học sinh tỉnh Gunma Hỗ trợ cho du học sinh người nước ngoài Bộ phận trao đổi sinh viên đại học Gunma.
Maebasshi-shi, Aramaki-machi 4-2
220-7626
Liên đoàn quốc tế câu lạc bộ phụ nữ ở Maebashi Hoạt động nhằm nâng cao quyền con người và vị thế của phụ nữ trong các tổ chức toàn cầu của phụ nữ Maebashi -shi
FAX:
0279-54
-8577
Hiệp hội hữu nghị Nhật Bản- Ba Lan Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Nhật và Ba Lan ) Maebashi-shi, Higashikatakai-machi 889-1
Email: hakkydog@yahoo.co.jp
221-6072
FAX:
221-6072
Câu lạc bộ O-Kun Hỗ trợ cho trẻ mồ côi ở Campuchia và các nước láng giềng khác. Maebashi-shi,
Oote-machi 1-8-1
243-6322
FAX:
243-2031
Hiệp hội Maebashi UNESCO Giao lưu quốc tế, hiểu biết quốc tế và hội thoại xe buýt Maebashi Plaza Genki 21
〒371-0023
Maebashi-shi, Hon-machi 2-12-1
210-2198
Hiệp hội giao lưu tập đoàn Châu Á NPO Hỗ trợ giáo dục cho các nước Châu Á, hỗ trợ du học sinh nước ngoài sống tại Nhật, phái cử giáo viên dạy Tiếng Nhật và chương trình giao lưu với trẻ em. Email: asian-npo@dan.wind.ne.jp
〒379-2107
Maebashi-shi, Arakuchi-machi 364-3
Trang web:
Hiệp hội giao lưu Châu Á
Email: asian-npo@dan.wind.ne.jp
268-6464
Liên đoàn Hàn Quốc ở Nhật đặt trụ sở chính ở tỉnh Gunma Giao lưu giữa người Nhật và người Hàn Quốc 〒371-0844
Maebashi-shi, Furui-machi 479-5
251-2328
Hội thanh niên tình nguyện hợp tác nước ngoài ở tỉnh Gunma
Tận dụng kinh nghiệm trao đổi quốc tế của đội ngũ giao lưu quốc tế 〒371-0044
Maebashi-shi. Aramaki-machi 990-1
232-6759