リンク集


homepage Tỉnh Gunma
≪Ngôn ngữ ≫
Tiếng Nhật , Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc.

homepage Thành phố Maebashi
≪Ngôn ngữ ≫ Tiếng Nhật , Tiếng Anh


homepage Hội đồng giáo dục Thành phố Maebashi
≪Ngôn ngữ ≫ Ngôn ngữ


homepage Hiệp hội Du lịch Quốc tế Tỉnh Gunma
≪Ngôn ngữ ≫ Tiếng Nhật , Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc


homepage Hiệp hội giao lưu Quốc tế Thành phố Maebashi
≪Ngôn ngữ ≫ Tiếng Nhật


homepage Hiệp hội- hội nghị du lịch Maebashi
≪Ngôn ngữ ≫ Tiếng Nhật


homepage Thông tin đời sống đa ngôn ngữ
≪Ngôn ngữ ≫ Tiếng Nhật , Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha,Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Việt, Tiếng Indonedia,Tiếng Tagalog, Tiếng Thái, Tiếng Nga.

homepage Hướng dẫn viên Nhật
≪Ngôn ngữ ≫ Tiếng Anh