| Nghi thức lễ quan trọng | So sánh đơn vị đo lường) | Phong tục của Nhật và các lễ hội hàng năm) | Đại sứ quán |


祝日の紹介


Khi bạn được mời dự một lễ cưới

1. Thiệp mời lễ cưới có kèm theo thiệp trả lời, để bạn trả lời tham dự hay không một cách sớm nhất.
Cách viết mẫu của trường hợp bạn tham dự.
出席 出席

Trường hợp trả lời bạn không tham dự được, hãy viết những từ ngữ thể hiện lời xin lỗi của bạn về lý do cho sự vắng mặt . Nếu bạn không thể đi vì một thành viên trong gia đình bạn bị ốm, v.v… trường hợp lí do không rõ ràng bạn có thể viết “vì lý do cá nhân” (Tsugo ni yori) cũng không sao.
Cách viết mẫu của trường hợp bạn không tham dự.
欠席

Mặc dù bạn trả lời sẽ tham dự, nhưng sau đó trường hợp bạn có chuyện đột xuất>>
Nhanh chóng gọi điện liên lạc giải thích và xin lỗi sự việc không tham gia được của bạn.


2. Lễ kỷ niệm
Khi bạn tham dự một đám cưới, để chuẩn bị quà cưới hãy đặt tiền vào một phong bì chuyên dụng (một phong bì quà mừng có dây thừng (màu đỏ và màu trắng) ) và mang nó đến đó. Trường hợp là bạn số tiền nên đặt khoảng 20000-30000 yên

Trường hợp hội phí đã được quyết định sẵn. Bạn đi với số tiền đó cũng không sao.

Cũng có trường hợp bạn tặng món quà tương ứng với số tiền như một “quà tặng chia tay” (hanamuke)
Cách viết mẫu phong bì quà mừng có dây thừng (Màu đỏ và màu trắng)
祝儀袋Khi bạn tham dự một đám tang

“Canh người đã mất qua đêm” (Tsuya) , được diễn ra trước ngày “lễ truy điệu”
(Kokubetsushiki) Bạn có thể tham dự cả hai hoặc một trong hai lễ cũng không sao

Tiền chia buồn đám tang (Kouden) hãy đặt tiền vào một phong bì chuyên dụng(bujyuugibukuro) mang đến đám tang để chia buồn cùng tang gia. Số tiền từ 5000 yên đến 10000 yên đã ấn định

Cũng có một phong tục gọi là cuộc sống mới (Shin seikatsu),Tiền chia buồn của đám tang (Kouden) 1000-2000 yên, đây cũng là cách bạn từ chối nhận hàng đáp trả của tang lễ
Cách viết mẫu của thiệp đi đám Tang ở Nhật.
香典


| BACK | NEXT |

| Nghi thức lễ quan trọng | So sánh đơn vị đo lường) | Phong tục của Nhật và các lễ hội hàng năm) | Đại sứ quán |